STREFA WIEDZY:

narkotyki

literatura

listy

linki

prawa pacjenta

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| Oferta | Programy-Projekty | SZKOLENIA | Zespół | Strona Główna


 

Zapraszamy na 2 szkolenia o charakterze seminaryjno-wykładowym::

"Rodzice w obliczu uzależnienia dziecka - metody i strategie rozwiązywania problemu"

(prowadzący: Artur Sokołowski)

Szkolenie przeznaczone dla asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej stykających się w swojej pracy z rodzicami i opiekunami, których dzieci doświadczają różnych form używana środków psychoaktywnych

 

Wybrane zagadnienia:

·         Charakterystyka rodziny z problemem narkotykowym dziecka

·         Specyfika pracy z rodzinami z problemem uzależnienia dziecka

·         Przyczyny, mechanizmy i skutki zjawiska współuzależnienia

·         Sygnały ostrzegawcze świadczące o używaniu środków narkotycznych

·         Charakterystyka, wygląd i sposoby działania na organizm środków psychoaktywnych

·         Interwencja wobec rodzin z problemem narkotykowym dziecka

·         Formy pomocy i wspierania procesu motywacji do zmiany

Terminy:                     27.10.2017r. lub 23.11.2017r. lub 30.11.2017r. lub  07.12.2017r.

"Współczesne środki odurzające - skuteczne formy interwencji i pomocy"

(prowadzący: Artur Sokołowski)

Szkolenie przeznaczone dla wychowawców oraz nauczycieli dotyczące problematyki używania środków odurzających (eksperymentowanie, używanie celowe lub uzależnienie) przez wychowanków lub uczniów.

Zadanie dotyczy poznania i wykorzystania w praktyce metod interwencji oraz skutecznej pomocy w sytuacji podejrzewania lub stwierdzenia używania środków odurzających przez młodzież.

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania.

Wybrane zagadnienia:

·         Trendy, charakterystyka i obraz współczesnej narkomanii

·         Metody rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych używania dostępnych środków psychoaktywnych

·         Wygląd, postacie, sposoby działania współczesnych środków odurzających

·         Diagnoza problemu używania, nadużywania lub uzależnienia

·         Formy interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych

·         Metody pomocy i wspierania procesu pracy nad rozwiązywaniem problemu narkotykowego

Terminy:                     05.10.2017r. lub 09.11.2017r. lub 16.11.2017r. lub 21.12.2017r.

Czas trwania

każdego szkolenia:   8 godzin (w trakcie szkolenia przewidziane przerwy)

Miejsce:                       Poradnia MONAR, ul. Michała Sobeskiego 2 w Poznaniu

Zapisy:                        Telefonicznie:  61 868 72 27 od poniedziałku do piątku, w godz. 900 - 1500

 

 

Ilość miejsc ograniczona (10 osób na każdym szkoleniu). Decyduje kolejność zgłoszeń

Udział w warsztacie jest bezpłatny