MONAR - Poznań

OFERTA 
ZESPÓŁ
NARKOTYKI
LITERATURA
MONART
SZKOLENIA
LISTY
LINKI
KONTAKT
PRAWA PACJENTA
START


PORADNIA

    NASZE PORADY I SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE
terapie indywidualne prowadzone są przez wszystkich terapeutów

Przyjmowanie pacjentów WYŁĄCZNIE po wcześniejszej rejestracji (godz. 09.00 - 15.00)

PROGRAM ODWYKOWY

 • konsultacja indywidualna

 • program podstawowy celem jest odzyskanie równowagi psychosomatycznej, motywacja do leczenia, umiejętność utrzymywania abstynencji

 • grupa wstępna

 • terapia indywidualna

 • program pogłębiony celem jest pogłębianie kontaktu ze sobą i swoją rzeczywistością, praca z nawrotami, oraz rozumienie swojego uzależnienia w szerszym kontekście

 • grupa pogłębiona

 • terapia indywidualna

 • program terapeutyczny - praca nad zrozumieniem choroby uzależnienia, rekonstrukcja wszystkich zniszczonych przez nią obszarów funkcjonowania

 • grupa terapeutyczna

 • terapia indywidualna

 • program zaawansowany - praca nad partnerskim związkiem i relacjami z ludźmi, a także nad uzyskiwaniem wpływu na własne samopoczucie i obszar emocji.

 • grupa psychoterapeutyczna "Pełnia"  - dla osób uzależnionych będących w stabilnej abstynencji, po ukończonej terapii odwykowej oraz dla partnerów osób uzależnionych


 • OFERTA
  PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH, TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB UZALEŻNIONYCH

 • dla rodziców

 • grupa terapeutyczna  

 • spotkania indywidualne

 • dla osób wychowanych w rodzinach alkoholowych - DDA

 • grupa terapeutyczna

 • terapia indywidualna

 • dla partnerów i partnerek osób uzależnionych

 • zaawansowana grupa psychoterapeutyczna "Pełnia"

 • terapia indywidualna

 • dla osób, które doświadczały bądź doświadczają przemocy w domu

 • warsztaty Bezpieczny Dom 

 • systemowa terapia rodzin - dla nieletnich pacjentów i ich rodzin


 • PROGRAM POSTREHABILITACYJNY

  PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


   

   

  PROGRAM ODWYKOWY

   

  GRUPA WSTĘPNA

  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
   

  GRUPA WSTĘPNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, KTÓRE CHCĄ ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

  WSPÓLNIE Z INNYMI MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ ROZPOZNAWAĆ SYMPTOMY SWOJEGO UZALEŻNIENIA, RADZIĆ SOBIE Z GŁODEM I EMOCJAMI, PRZYJRZEĆ SIĘ JAK ZAŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WPŁYWA NA RÓŻNE OBSZARY ŻYCIA, A TAKŻE ROZPOZNAWAĆ W SOBIE WARTOŚCI I ROZPOCZĄĆ BUDOWANIE TRZEŹWEGO ŻYCIA.

  Uczestnictwo w grupie omawia się z terapeutą indywidualnym, oraz na konsultacji z jedną z osób prowadzących grupę. W trakcie spotkania omawia się podstawowe zasady warunkujące uczestnictwo w grupie wstępnej.


   
  ZAPISY I REKRUTACJA
  zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00  (tel.: 061 868 72 27)

   


  w górę

   

   

  GRUPA TERAPEUTYCZNA

  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
  OD NARKOTYKÓW, ALKOHOLU I HAZARDU

   

  W grupie terapeutycznej dla osób uzależnianych mogą  uczestniczyć osoby po programie podstawowym ukończonym w naszej Poradni lub innej placówce, utrzymujące abstynencję od środków psychoaktywnych i/lub hazardu  minimum przez okres 4 m-cy.

  Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest konsultacją z prowadzącym grupę.

  Podstawowe cele grupy:

  • zwiększenie zdolności do realnej oceny siebie i swego zachowania,

  • opanowanie umiejętności analizy kontaktów interpersonalnych (nabywanie nowych umiejętności społecznych),

  • opanowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych problemów osobistych,

  • zwiększenie umiejętności odprężania się i obniżania napięcia emocjonalnego,

  • wzmacnianie poczucia sensu trzeźwego życia .

  Prezentowana grupa  jest grupą otwartą, maksymalnie 12 osobową.

   

   


  w górę

   

   

  GRUPA TERAPEUTYCZNA

  Dla Rodziców

  Zapraszamy do udziału w GRUPIE TERAPEUTYCZNEJ DLA RODZICÓW osoby, które są rodzicami lub opiekunami dzieci mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

  Udział w grupie terapeutycznej daje możliwość w bezpiecznym otoczeniu i dyskretnej atmosferze podzielić się swoimi trudnościami, rozterkami i emocjami związanymi z przeżywanym problemem czerpiąc jednocześnie wiedzę i umiejętności z doświadczeń innych rodziców i prowadzących grupę terapeutów. Każde spotkanie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie lepszego i skuteczniejszego poruszania się w obszarze rozwiązywania problemu narkotykowego i pokonywania własnych trudności. Dodatkowo obecność osób mających podobne problemy i doświadczenia pozwala bez wstydu i skrępowania podzielić się swoimi trudnościami otrzymując jednocześnie potrzebne informacje, umiejętności i wsparcie.

   Oferowana grupa psychoedukacyjna jest grupą 10 – 12 osobową, zamkniętą (przez cały czas jej trwania uczestniczą w niej te same osoby), prowadzona jest przez dwóch terapeutów: 


  ZAPISY I REKRUTACJA:  zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00  (tel.: 061 868 72 27) lub osobiście u terapeuty indywidualnego.

   

   


  w górę

   

  DDA

  Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie terapeutycznej dla osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. Skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób bolesna przeszłość decyduje o moim dzisiejszym funkcjonowaniu, jak uwolnić się od deficytów, a rozwijać istniejące zasoby i potencjały. Jak zrzucić ciężar i rozwinąć skrzydła.

  Grupa:

  zamknięta 10-12 osobowa

  Rekrutacja:

  indywidualne konsultacje z terapeutą prowadzącym

  Miejsce:

  Poradnia MONAR,    ul. Grunwaldzka 55/18, Poznań

  Zapisy:

  zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00  (tel.: 061 868 72 27)

   


  w górę

   

   

  DWUDNIOWE WARSZTATY "BEZPIECZNY DOM"
   

  Zapraszamy do udziału w warsztacie psychoedukacyjnym osoby, które miały kontakt z przemocą w rodzinie, lub doświadczają jej nadal.

  Udział w warsztacie umożliwi Ci poznanie zjawiska przemocy i problemów psychologicznych osób uwikłanych w sytuacje przemocowe.  Dowiesz się jakie są Twoje granice w relacjach z ludźmi i gdzie szukać pomocy.

    
   
  ZAPISY :  

                                       zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00 K (
  tel.: 061 868 72 27)

   


  w górę

   

  DWUDNIOWY WARSZTAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   

  Skierowany jest do osób:

  Udział w Warsztacie umożliwi Ci:


   
  ZAPISY I REKRUTACJA:  

                                       zapisy od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00  (
  tel.: 061 868 72 27)

   

  Oprócz Warsztatów Aktywizacji Zawodowej odbywają się również konsultacje indywidualne z psychologiem, które dotyczyć będą m.in.: określenia trudności zawodowych, rozpoznania predyspozycji, zainteresowań, celów zawodowych itp.

  BEZPŁATNE PORADY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

  W każdy czwartek, w godzinach od 15.00 do 17.00
  zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

  Zapisy telefoniczne 61 868 72 27 (9.00 - 15.00 sekretariat)

   


  w górę

   

   

  WEEKEND Z ROZWOJEM OSOBISTYM

   

   

  Weekendy z rozwojem osobistym prowadzone będą metodą warsztatową i treningu grupowego, przez dwa weekendowe dni. Zaproponowane będą ćwiczenia w trakcie, których każdy z uczestników będzie mógł sam na sobie doświadczyć czegoś nowego – bliżej poznać siebie. Po każdym ćwiczeniu zaproponujemy podzielenie się emocjami i przeżyciami tak, aby jeszcze bardziej zintegrować doświadczenie i wzbogacić się o sposób postrzegania innych uczestników.

   

  Poznajemy się w trzech obszarach: myśli, emocji i ciała.

   

  Zapraszamy:

  • osoby uzależnione, z co najmniej 3-miesięczną abstynencją;

  • osoby żyjące w związkach z osobami uzależnionymi;

  • osoby pochodzące z domu z problemem uzależnienia;

  • osoby, które miały kontakt z przemocą w rodzinie lub doświadczają jej nadal;

  • osoby zainteresowane własnym rozwojem osobistym.

   

   

  Zapisy:

          Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00 osobiście lub telefonicznie pod nr  061 868 72 27.

          Limit uczestników – 10.

   

                                                                               Udział w warsztatach jest bezpłatny.

   

   

   

   


  w górę

  GRUPA ZAAWANSOWANA PSYCHOTERAPEUTYCZNA "PEŁNIA"

  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I PARTNEREK/PARTNERÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH

   

  Psychoterapia grupowa jest propozycją dla osób, które chcą lepiej poznać samego siebie i swoje funkcjonowanie wśród ludzi. Praca na grupie koncentruje się na pogłębianiu świadomości i rozumienia swoich emocji, impulsów, potrzeb, przekonań i schematów działania pojawiających się w trakcie interakcji z uczestnikami grupy, oraz nad indywidualnymi celami poszczególnych uczestników.

  Zapraszamy:

  • osoby uzależnione, będące w stabilnej abstynencji;

  • partnerzy i parterki osób uzależnionych, lub będących w takich związkach w przeszłości.

  Na grupę zapraszamy osoby indywidualne oraz pary.

  Opis grupy:

  Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów, liczy około 10 uczestników. Te same osoby uczestniczą przez okres trwania grupy. Tematy i formy aktywności pojawiają się i rozwijają w zależności od „materiału” wnoszonego przez uczestników i kształtują się wraz z rozwojem i czasem trwania grupy.

  Zapisy: zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00 K (tel.: 061 868 72 27)

   

   

   

   


  w górę

  ANALITYCZNA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

  Praca z wykorzystaniem korektywnego wpływu grupy w celu poznania i zrozumienia własnych trudności i problemów oraz podjęcie pracy nad zmianą ze wsparciem procesu grupowego

  Zapraszamy osoby przeżywające trudności w relacjach z bliskimi, chcące poznać i zrozumieć naturę swych problemów, szukający możliwości pokonania osobistych wątpliwości, oporów, lęku i chcący dokonać satysfakcjonujących zmian w sferze przeżywanych uczuć, emocji i funkcjonowaniu w codziennym życiu.

   

   

   


  w górę

  GRUPA POGŁĘBIONA DLA UZALEŻNIONYCH

   

  Do uczestnictwa w grupie pogłębionej zapraszamy osoby, które ukończyły etap wstępny, wiedzą, że są uzależnieni, mają doświadczenie w utrzymywaniu abstynencji i są zainteresowane dalszą pracą terapeutyczną.

  Na grupie pracujemy m.in. nad pogłębieniem świadomości dotyczącej własnego procesu trzeźwienia i motywacji, nad zwiększeniem dostępności do swoich uczuć i radzeniem sobie z nimi, nad umiejętnością w byciu „tu i teraz”, nad rozumieniem swojego uzależnienia w szerszym kontekście, oraz nad umiejętnościami pomocnymi w utrzymywaniu abstynencji.

   

   

   


  w górę

   

   

  GRUPA AN

   
  Narcotics Anonymous

    Anonimowi Narkomani

    IP Nr. 1

                      „NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty, jest pragnienie, żeby przestać je zażywać.”

   www.anonimowinarkomani.org

   Grupa „Niedziela”

  miting – niedziela 11.00 – 13.00

  pierwsza niedziela miesiąca, miting otwarty

   

   


  w górę

   

  PRACOWNIA ARTETERAPII

  Pracownia Plastyczna

  serdecznie zaprasza wszystkich chętnych
  na zajęcia
  OTWARTE i BEZPŁATNE

  nasz BLOG

  Witraż Możesz nauczyć się tworzyć proste projekty witraży, dobierać i ciąć szkło oraz łączyć je przy pomocy taśmy miedzianej i cyny czyli techniką Tiffany’ego. Możesz np. zbudować lustro i postarać się dostrzec w nim swoje dobre strony.:) Obcowanie z kolorami i fakturą szkła, ze światłem i przestrzenią.

  Wiklina  60 km na zachód od Poznania, w okolicach Nowego Tomyśla znajduje się  jedno z dwóch Zagłębi  Wikliniarskich w Polsce. To głównie stamtąd czerpiemy wiedzę, inspiracje oraz materiały do zajęć. „Plotkując” przekonasz się, że wykonanie kosza, a nawet płotu z wikliny jest dla Ciebie osiągalneJ. Płotki które widzisz sprzed poradnią wykonaliśmy właśnie na zajęciach.

  Ceramika Z jakiejkolwiek gliny jesteś, na ceramice możesz ulepić kawałek nowego siebie. Gniotąc, lepiąc i kulając wykonasz mokrą, ale konstruktywną robotę; nad sobą. Możesz dać upust swojej wyobraźni, albo dać szansę jej wykiełkować, co na pewno przyda Ci się w trzeźwym  życiu

  Warsztaty Bębniarskie  Rytm jest wszędobylskim fenomenem. Wyznacza pory roku, przebieg dni, bicie serca… Tutaj przez obcowanie z tradycyjnymi afrykańskimi bębnami możesz poczuć i dotknąć rytmu. Możesz też nauczyć się techniki gry na djembe i przekonać się na własne uszy jak to jest gdy każdy gra co innego, a razem tworzy to harmonijną całość; i ile z tego radości


   

   


  w górę

   

  TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM

  " Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”
  M. Starks Whitehouse

  • czas trwania sesji 2 h

  • ilość osób  6 -10

  • udział w terapii jest bezpłatny

  • czas trwania grupy 15 sesji

  • sesje odbywać się raz w tygodniu w środę

  • grupa mieszana kobiety i mężczyźni ukończone 21 lat

  grupa przeznaczona jest dla osób:

  • które ukończyły podstawowy etap terapii uzależnień

  • współuzależnionych

  • są członkami rodzin lub opiekunami osób uzależnionych

  • utrzymują abstynencję co najmniej  rok

  • zwykle unikają wyrażania uczuć albo doświadczają  swych emocji używając nieadekwatnych słów

  • doświadczają uczuć czy przeżyć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe

  • problemy swe odzwierciedlają w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się

  • doświadczają stałych napięć czy zablokowania pewnych części ciała

  • mają kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała

  • doświadczają niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania

  • poszukujące polepszenia jakości życia lubiących ruch i taniec jako sposób wyrażania siebie

  • chcą  kontaktować się z własnymi emocjami i potrzebami

  • chcą poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się, odkrywaniu swego wnętrza lub samozrozumienia

  Rekrutacja  będzie polegać na krótkiej osobistej rozmowie z terapeutą prowadzącą grupę
  Na rozmowę rekrutacyjną w siedzibie poradni Monar można umawiać się
  tel. 061 868 72 27 w godz
  inach pracy sekretariatu

  Czym jest psychoterapia Tańcem i Ruchem?

       Metoda ta jest psychoterapeutycznym wykorzystaniem ruchu i tańca. Klient uczestniczy w kreatywnym procesie prowadzącym do poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej integracji. Psychoterapia tańcem i ruchem opiera się na założeniu, że w ciele człowieka zawarta jest jego cała historia, osobowość i stan emocjonalny i przez ciało może się zmienić, uzdrowić.  Metoda ta jest wykorzystywana z sukcesem zarówno w pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia, jak również w pracy z ludźmi zdrowymi, którzy chcą rozwijać i coraz pełniej wyrażać siebie.

  Na czym bazuje psychoterapia Tańcem i Ruchem?

       Psychoterapia Tańcem i Ruchem (Dance Movement Therapy) jako osobna profesja powstała około 1940 roku na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Należy do nurtu terapii poprzez sztukę. Obejmuje teorię, metody i wiedzę o jednostce, grupie oraz prace w obszarach komunikacji niewerbalnej, psychologii rozwojowej i analizy ruchu.

  Co umożliwia psychoterapia Tańcem i Ruchem?

       Ruch pomaga przygotować się do werbalnej komunikacji trudnych emocji, jak również zrozumieć nieświadome uczucia, które były wyparte, ale wciąż istnieją w ciele. Ruchu pomaga zintegrować stany emocjonalne, pobudza wyobraźnię i daje możliwość tworzenia i przeżywania nowych doświadczeń. Poznanie ciała i otworzenie się na to, co dzięki niemu się odczuwa, może być sposobem na poznanie różnych aspektów samego siebie. Może również zwiększyć dostęp do pełniejszego odczuwania, wyrażania emocji i wykorzystania swoich możliwości. Poprzez ruch stopniowo zaczynają się zmieniać emocje, pojawiają nowe doświadczenia, które przenoszą się z płaszczyzny ciała na emocje i relacje.

  W jakich sytuacjach może być pomocna psychoterapia Tańcem i Ruchem?

       Wtedy gdy ktoś:

  • zwykle unika wyrażania uczuć albo wyraża swe emocje używając nieadekwatnych słów

  • doświadcza uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe

  • problemy swe odzwierciedla w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się

  • doświadcza stałych napięć czy zablokowania pewnych części ciała

  • ma kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała

  • doświadcza niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania 

  • doświadcza trudności emocjonalnych, wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu

  • chce poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się,

  W jakich zaburzeniach, chorobach korzysta się z psychoterapii tańcem i ruchem?

       Metodą psychoterapii tańcem i ruchem pracuje się zarówno z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi. Grupowo i indywidualnie.
  Skorzystać mogą m.in. osoby , które cierpią na:

  • nadpobudliwość psychoruchowa

  • autyzm

  • zaburzenia lękowe i depresyjne

  • nerwice

  • zaburzenia jedzenia ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)

  • zaburzenia osobowości

  • choroby psychiczne (schizofrenia, mania, depresja)

  • uzależnienia

  • SM, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera

  • choroby onkologiczne

  • epilepsję

  • upośledzenie lekkie

  • przechodzą w życiu kryzys, są w żałobie

  Jak wygląda sesja terapii tańcem i ruchem?

       Sesja ma przebieg podobny do werbalnej sesji psychoterapeutycznej z tą różnicą, że podczas sesji posługujemy się przede wszystkim językiem ciała.
       Zazwyczaj sesja zaczyna się fizyczną rozgrzewką, podczas której pojawiają się tematy do dalszej pracy. Pracuje się z nimi poprzez różne doświadczenia ruchowe proponowane przez terapeutę (samodzielne, w parach, w grupie). Można pracować z muzyką lub w ciszy, która pozwala na odnalezienie własnego rytmu. Podczas sesji jest również miejsce na komunikację słowną. Po doświadczeniu ruchowym terapeuta zaprasza do refleksji na temat siebie, tego co się wydarzyło podczas ruchu i zastanowienia się, jak można przełożyć je na codzienne życie.

       Cała sesja jest podsumowywana w ruchu lub werbalnie.

  Jakie techniki stosuje się na sesjach terapii tańcem i ruchem?

       Terapeuta tańcem i ruchem może czerpać inspiracje z różnych technik ruchu i tańca. Są to:

  • improwizacje

  • ruch autentyczny

  • Body mind centering

  • wizualizacja w ruchu

  • prace z rozwojowymi wzorcami ruchowymi

  • doświadczenie różnych jakości ruchu

  • tańce w kręgu

       Podczas terapii nie ma nauki sekwencji tanecznych. Stąd wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest potrzebne. Ważne jest wsłuchanie się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie prawdziwy, a nie ładny.

   

   


  w górę

   

       PRACOWNIA KOMPUTEROWA     
  zajęcia indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych

  systematycznie lub jednorazowo

   

   

   


  w górę

   

  FreD goes net  

   

  Rekomendowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Program Profilaktyczny dla młodych osób (13-25 lat)

  „INNOWACJA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ”

  Naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych!

  ·       

  ·         Zajęcia warsztatowe „FreD goes net”

  8 godzinne zajęcia warsztatowe (podzielone na 2 lub 3 spotkania) dla młodych osób eksperymentujących z narkotykami, tzw. dopalaczami oraz alkoholem, które często zostały już przyłapane na posiadaniu substancji psychoaktywnych. Uczestnicy na spotkaniach dowiedzą się:

   

  - czym ryzykują używając alkoholu lub narkotyków,

  - jakie mogą ponieść konsekwencje prawne,

  - jak szkodliwe jest ich używanie,

  - jak mogą ograniczyć lub przestać używać.

   

  FreD opracowany i pomyślnie realizowany w Niemczech, został wdrożony w Polsce w latach 2007-2010 przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W Poznaniu program jest realizowany przez Poradnię MONAR od września 2013r. W okresie do czerwca 2014r. z naszej oferty skorzystało ponad 160 osób. Poradnia MONAR jest jedynym realizatorem projektu FreD dla Miasta Poznania i sąsiednich powiatów (m.in. poznańskiego, kościańskiego, śremskiego, średzkiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego czy leszczyńskiego).

   

  ·         Indywidualne wsparcie terapeutyczne

  Jest to forma pomocy przeznaczona dla osób, które z różnych powodów na początku nie zawsze są gotowe na pracę w grupie. Podczas indywidualnych spotkań można się przyjrzeć w kontakcie z terapeutą przyczynom zażywania używek, dowiedzieć się o ryzyku oraz konsekwencjach eksperymentowania z narkotykami, a także o tym, jak można ograniczyć lub przestać używać.

   

  ·         Młodzieżowa Grupa Profilaktyczno – Rozwojowa

  Oferta skierowana dla młodych osób, które potrzebują dłuższego wsparcia terapeutycznego. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość porozmawiania o sprawach dla nich trudnych i ważnych, mają okazję do dzielenia się swoimi wrażeniami, emocjami oraz przekonaniami i poglądami na świat, ponadto mają możliwość lepiej poznać i zrozumieć swoje zachowanie, dowiedzieć się, jak są odbierani przez otoczenie oraz jak nawiązywać prawidłowe relacje z innymi.

   

  BYCIE NOTOWANYM ZA PICIE ALKOHOLU BĄDŹ UŻYWANIE NARKOTYKÓW NIE POZOSTAJE BEZ KONSKEWENCJI…

  Szkoła może skierować sprawę do sądu,

  Policja może wszcząć postępowanie karne,

  Pracodawca może podjąć wobec Ciebie działania dyscyplinarne.

   

  ZACZNIJ DZIAŁAĆ,

  WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROGRAMIE,

  MOŻE TO POPRAWIĆ TWOJĄ SYTUACJĘ!

   


  w górę

  Narkotyki stare i nowe – profilaktyka, interwencja, działanie

   


  w górę

  Młodzieżowa Grupa Profilaktyczno - Rozwojowa

   

  OD STYCZNIA 2014

  Na zajęciach m.in. będziemy rozmawiać o sprawach dla Was trudnych i ważnych, będziecie mogli dzielić się swoimi wrażeniami, emocjami oraz przekonaniami i poglądami na świat.

  Będziecie też mieli możliwość lepiej poznać i zrozumieć siebie, dowiedzieć się, jak jesteście odbierani przez otoczenie, jak wasze zachowanie widzą inni ludzie oraz jak nawiązywać z nimi prawidłowe relacje.

   

  ZAPRASZAMY:                       osoby w wieku 15 – 20 lat

  GDZIE:                                  PP,LiTU MONAR w Poznaniu

  KIEDY:                                  od 10.01.2014 każdy piątek w godzinach 1730 - 1930

  CHARAKTER GRUPY:               półotwarta – gdy w grupie będą wolne miejsca, zostaną przyjęci nowi członkowie


  ZAPISY NA KONSULTACJE:  
     od poniedziałku do piątku, w godz.: 09.00 - 15.00  (tel.: 61 868 72 27 lub 61 867 98 03)

   

   

   


  w górę

   

   

   

    

  MONAR  - Poznań,  ul. Józefa Paszty 10     tel.: 61  868 72 27,    61  867 98 04,     fax.: 61  867 98 03     
  All right reserved. Wszelskie prawa zastrzeżone. webdesign by lizbona , aktualizacja:    2014-11-19